Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm

ICD-10 kod för Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm är I201. Diagnosen klassificeras under kategorin Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet) (I20), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt