Reinfarkt i framväggen

ICD-10 kod för Reinfarkt i framväggen är I220. Diagnosen klassificeras under kategorin Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt) (I22), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt