Reinfarkt med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Reinfarkt med ospecificerad lokalisation är I229. Diagnosen klassificeras under kategorin Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt) (I22), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt