Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt

ICD-10 kod för Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt är I240. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar (I24), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt