Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale

ICD-10 kod för Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale är I269. Diagnosen klassificeras under kategorin Lungemboli (I26), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt