Primär pulmonell hypertoni

ICD-10 kod för Primär pulmonell hypertoni är I270. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I27), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt