Annan sekundär pulmonell hypertoni

ICD-10 kod för Annan sekundär pulmonell hypertoni är I272. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I27), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt