Kronisk konstriktiv perikardit

ICD-10 kod för Kronisk konstriktiv perikardit är I311. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i perikardiet (hjärtsäcken) (I31), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt