Icke-reumatisk mitralisstenos

ICD-10 kod för Icke-reumatisk mitralisstenos är I342. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-reumatiska mitralisklaffsjukdomar (I34), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna ICD-kod kommer från…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt