Icke-reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens

ICD-10 kod för Icke-reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens är I362. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar (I36), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt