Andra specificerade icke-reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade icke-reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar är I368. Diagnosen klassificeras under kategorin Icke-reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar (I36), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt