Annan hypertrofisk kardiomyopati

ICD-10 kod för Annan hypertrofisk kardiomyopati är I422. Diagnosen klassificeras under kategorin Kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) (I42), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna ICD-kod kommer…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt