Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar

ICD-10 kod för Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar är I431. Diagnosen klassificeras under kategorin Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras på annan plats (I43), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt