Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat

ICD-10 kod för Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat är I489. Diagnosen klassificeras under kategorin Förmaksflimmer och förmaksfladder (I48), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt