Annan och ospecificerad prematur depolarisation

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad prematur depolarisation är I494. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra hjärtarytmier (I49), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt