Myokardit, ospecificerad

ICD-10 kod för Myokardit, ospecificerad är I514. Diagnosen klassificeras under kategorin Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom (I51), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt