Icke-traumatisk extradural blödning

ICD-10 kod för Icke-traumatisk extradural blödning är I621. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan icke-traumatisk intrakraniell blödning (I62), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt