Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna

ICD-10 kod för Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna är I670. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrovaskulära sjukdomar (I67), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt