Cerebralt aneurysm, icke brustet

ICD-10 kod för Cerebralt aneurysm, icke brustet är I671. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra cerebrovaskulära sjukdomar (I67), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt