Sena effekter av intracerebral blödning

ICD-10 kod för Sena effekter av intracerebral blödning är I691. Diagnosen klassificeras under kategorin Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt