Thromboangiitis obliterans [Bürger]

ICD-10 kod för Thromboangiitis obliterans [Bürger] är I731. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i perifera kärl (I73), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt