Arteriell fibromuskulär dysplasi

ICD-10 kod för Arteriell fibromuskulär dysplasi är I773. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomar i artärer och arterioler (småartärer) (I77), som finns i kapitlet Cirkulationsorganens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt