Postkardiotomisyndrom

ICD-10 kod för Postkardiotomisyndrom är I970. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats (I97),…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt