Pneumoni orsakad av humant metapneumovirus

ICD-10 kod för Pneumoni orsakad av humant metapneumovirus är J123. Diagnosen klassificeras under kategorin Viruspneumoni som ej klassificeras på annan plats (J12), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt