Pneumoni orsakad av andra streptokocker

ICD-10 kod för Pneumoni orsakad av andra streptokocker är J154. Diagnosen klassificeras under kategorin Bakteriell pneumoni som ej klassificeras på annan plats (J15), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt