Klamydiapneumoni

ICD-10 kod för Klamydiapneumoni är J160. Diagnosen klassificeras under kategorin Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras på annan plats (J16), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt