Förvärvat larynxmembran/stämbandssammanväxning

ICD-10 kod för Förvärvat larynxmembran/stämbandssammanväxning är J383G. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras på annan plats (J38), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt