Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom

ICD-10 kod för Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom är J448. Diagnosen klassificeras under kategorin Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] (J44), som finns i kapitlet Andningsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt