Pneumokonios (dammlunga) förenad med tuberkulos

ICD-10 kod för Pneumokonios (dammlunga) förenad med tuberkulos är J659. Diagnosen klassificeras under kategorin Pneumokonios (dammlunga) förenad med tuberkulos (J65), som finns i kapitlet Andningsorganens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt