Cannabinos

ICD-10 kod för Cannabinos är J662. Diagnosen klassificeras under kategorin Luftvägssjukdom orsakad av specificerat organiskt damm (J66), som finns i kapitlet Andningsorganens sjukdomar (J00-J99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt