Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer

ICD-10 kod för Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer är J670. Diagnosen klassificeras under kategorin Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av organiskt…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt