Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll

ICD-10 kod för Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll är J690. Diagnosen klassificeras under kategorin Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt