Pneumonit orsakad av olja eller essenser

ICD-10 kod för Pneumonit orsakad av olja eller essenser är J691. Diagnosen klassificeras under kategorin Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt