ARDS utan uppgift om svårighetsgrad

ICD-10 kod för ARDS utan uppgift om svårighetsgrad är J809X. Diagnosen klassificeras under kategorin Akut andningssviktsyndrom hos vuxen (J80), som finns i kapitlet Andningsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt