Pleuraplack med känd asbestexponering

ICD-10 kod för Pleuraplack med känd asbestexponering är J920. Diagnosen klassificeras under kategorin Pleuraplack (lokal förtjockning av lungsäcksbladen) (J92), som finns i kapitlet Andningsorganens sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt