Avvikelser i tändernas storlek och form

ICD-10 kod för Avvikelser i tändernas storlek och form är K002. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott (K00), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt