Angioma serpiginosum [Hutchinson-Crocker]

ICD-10 kod för Angioma serpiginosum [Hutchinson-Crocker] är L817A. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra pigmentrubbningar (L81), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt