Reticulate acropigmentation of Kitamura

ICD-10 kod för Reticulate acropigmentation of Kitamura är L818M. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra pigmentrubbningar (L81), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt