Erythema dyschromium perstans

ICD-10 kod för Erythema dyschromium perstans är L818Q. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra pigmentrubbningar (L81), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt