Förvärvad iktyos

ICD-10 kod för Förvärvad iktyos är L850. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan epidermal hudförtjockning (L85), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt