Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

ICD-10 kod för Keratosis punctata (palmaris et plantaris) är L852. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan epidermal hudförtjockning (L85), som finns i kapitlet Hudens och underhudens…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt