Keratosis punctata of the palmar creases

ICD-10 kod för Keratosis punctata of the palmar creases är L852D. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan epidermal hudförtjockning (L85), som finns i kapitlet Hudens och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt