Benign likenoid keratos

ICD-10 kod för Benign likenoid keratos är L858C. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan epidermal hudförtjockning (L85), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt