Trycksår med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Trycksår med ospecificerad lokalisation är L899X. Diagnosen klassificeras under kategorin Trycksår (L89), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt