Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar är L918. Diagnosen klassificeras under kategorin Hypertrofiska hudsjukdomar (L91), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt