Diskoid lupus erythematosus

ICD-10 kod för Diskoid lupus erythematosus är L930. Diagnosen klassificeras under kategorin Lupus erythematosus (L93), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt