Subakut kutan lupus erythematosus

ICD-10 kod för Subakut kutan lupus erythematosus är L931. Diagnosen klassificeras under kategorin Lupus erythematosus (L93), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt