Livedo med noduli

ICD-10 kod för Livedo med noduli är L950B. Diagnosen klassificeras under kategorin Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats (L95), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt