Annan och ospecificerad livedoid vaskulit

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad livedoid vaskulit är L950W. Diagnosen klassificeras under kategorin Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt