Erythema elevatum diutinum

ICD-10 kod för Erythema elevatum diutinum är L951. Diagnosen klassificeras under kategorin Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats (L95), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt